Selecteer een pagina

12 woningen, Een

 
 
 
 

In het uitbreidingsgedeelte van het dorp Een, genaamd de veldkampen, is een nieuwe invulling ontworpen voor Actium. Om dit gebied goed aan te laten sluiten op het huidige dorp zijn er in het beeldkwaliteitsplan strenge eisen opgenomen t.a.v. verschijningsvorm en massa.

Naast twee rijen met 4 gezinswoningen zijn er vier halfvrijstaande levensloop bestendige woningen ontworpen, die allen qua vormgeving een grote samenhang vertonen. De vormgeving wordt gedicteerd door een beeldbepalende doorgaande gootlijn, die t.p.v. de dakkapellen steeds even wordt opgetild om extra ruimte te creëren op de verdieping voor de badkamers.
Op het resterende terrein worden er door de gemeente vrije kavels aangeboden voor de particuliere markt.

categorie:

opdrachtgever:

status:

plaats:

oppervlakte:

een